Mr.Susantha Abeysekara 1975-78  
Mr.Sunil Wickramatunga 1978-80  
Mr.Salinda Rodrigo 1980-82
Mr.I.V.Hemachandra 1982-85
Mr.Akshin Punchihewa 1986-90
Mr.Ranjith Perera 1991-92
Mr.Kamal Deshapriya 1992-94
Mr.Sujeewa Samarasingha 1994-95
Mr.Athula Jayasekara 1995-97
Mr.Ramal Siriwardane 1997-00
Mr.L.L.Cabral 2000-02
Mr. Nihal Pathirage 2002-04
Mr.Manoj Nilanga 2004-05
Mr.Ravi Ahangama 2005-06
Mr.Binara A. Gunasekara 2006-07
Mr.Sanjeewa Perera 2007-08
Mr. Arosha Kumara 2008-09
Mr. Sugath Nagahawaththa 2009-10
Mr.Ravi Ahangama 2010-11
Mr.Ravi Hettiarachchi 2011-12  
Mr.Sanjaya Fernando 2012-13
Dr. Thilak Amarasinghe 2013-14
Mr. Pradeep Subasinghe 2014-15