ආදි නාලන්දීය 97 කණ්ඩායම සංවිධානය කරන “ආදි නාලන්දීය ක්‍රීඩා දිනය 2017” දෙසැම්බර් මස 09 වන සෙනසුරාදා උදෑසන 8:30 සිට කොළඹ ගුවන් හමුදා ක්‍රීඩාංගනයේදී. සය සාමාජික ක්‍රිකට් තරඟ ආරම්භය උදෑසන 8:30ට, දරු දැරියන් සමග පවුලේ සැමට විනෝදය ගෙන එන දැවැන්ත සැනකෙලියේ සමාරම්භය සවස 2:30 ට. එන්න විනෝදවන්න, රාත්‍රීයේ WAYO සමග Bathiya & Santhush සහ Umariya ඔබ […]

Read More →

ප්‍රථමයෙන් පන්සිල් සමාදම් වීමෙන් පසුව නාලන්දා කනිෂ්ඨ ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ සභාපතිතුමාගේ දෑතින් නාලන්දා විදුහලේ විදුහල්පතිතුමාට උත්තම ගුරු වන්දනා නිල ලාංඡනය පැළදීමෙන් පසුව ආරම්බ් විය . දිනය පුරා මෙම වැඩසටහන සෙනෙහෙ බර අන්දමින් පැවැත්වුනි .. අවසානයේදී අපගේ ගුරු දෙමාපියන්ගේ සුමිහිරි ගීත ගායනා මැද 2017 උත්තම ගුරු වන්දනා සමාප්ත විය .  

Read More →

The 2017 second school term saw the Performance Days of Grades 2, 3 and 4 of our NEET Programme. Each Day worked 2 categories each in 2 college halls, namely, Story Telling, Object Presentation (Grade 2)/Picture Presentation (Grade 3 and 4), Public Speaking and Poem. The other 3 grades which needed more time were pushed […]

Read More →

The much looked forward to higher education exhibition in the south of the island, Future Minds Galle, got underway here today on 9th September at the Galle Town Hall. The exhibition was declared open by the Chief Guest, Honourable Minister of Skills Development and Vocational Training, Chandima Weerakkody. The minister, speaking to the gathering said […]

Read More →

One of the longest running tri forces felicitation ceremonies, the Nalanda Ranaviru Upahara; was held for the 16th consecutive year at Nalanda College Premises. The event conducted on 02nd Aug 2017 with the participation of old Nalandians from security forces and family members of demised war heroes who laid down their lives for the well […]

Read More →

The Kandy Edition of the 12th consecutive Future Minds Higher Educational and Career Exhibition got underway today, on the 24th of June 2017 at the upmarket Kandy City Centre. The exhibition marks its 7th year in Kandy serving the student community in the Central Province. The event was declared open by the Chief Guest, Hon. […]

Read More →

Future Minds, the National Higher Educational and Career Exhibition was kicked off on a high note today, at the BMICH, on the 16th of June 2017, laying claim to the leading position among higher education expos in the island. The exhibition was declared open by Hon. Chandima Weerakkody, the Minister of Skills Development and Vocational […]

Read More →

නාලන්දා විදුහල්පති තිලක් වත්තුහේවා මහතාගේ උපදෙස් පරිදි, ජලගැල්මෙන් විපතට පත්වූ , ගාල්ල උඩුගම බල ප්‍රදීශයට අයත් පාසල් වල නල ලින් පිරිසිදු කිරිම සඳහා, ජල පොම්ප සහ සිසුන්ට පානිය ජලය ලීටර 8000 කට ආසන්න ජල බෝතල් සහ ඉනෙකුත් වියලි අහාර ද්‍රව්‍ය , FutureMinds ලේකම් කාර්යාලය සහ කණිෂ්ට ආදී ශිෂ්‍ය සංගමයේ, එකමුතුවෙන් , මනුසත් දෙරණ සහයෝගයෙන් , […]

Read More →

A Sill program to mark Vesak celebrations was organized by NJOBA for old Nalandians and their families was held on 07th of May at the college premises. The event was filled with dhamma discussions and meditation programs.

Read More →